Bazen düşünebiliyor insan. Allah neden bizi bu kadar günah işlemeye meyilli yarattı? Biz bu kadar günaha dalmaya meyilli olmasak daha çok insan cennete gidebilirdi. Allah insanları cehenneme mi göndermek istiyor?

Önceki yazı: İnsanların çoğu cehennem için mi yaratıldı?

Allah insanı yaratılış olarak günaha/cehenneme meyilli mi yarattı? 

İmtihan başlığı altında akla gelen diğer bir soru da, insanların günaha dalmaya meyilli olduğu iddiası. Esasında bu düşünce biraz şundan kaynaklanıyor.

Biz istiyoruz ki, dünya hayatını sonuna kadar tadalım, hazlarımızı doyuralım, Allah var mı yok mu umursamadan, sahip olduklarımızın O’ndan geldiğini düşünmeden, sonra yine O’na döndürüleceğimizi hatırlamadan yaşayalım ama sonra hesaba da çekilmeyelim. Yani hem dünya hayatımız rahat hem ahiret hayatımız rahat olsun.

Bu açıdan meseleye yaklaşırsak, tabii ki insan cehenneme daha meyilli yaratılmış gibi algılarız. Oysa objektif olarak meseleye yaklaşmak gerek:

a-Allah insanı iyiye yakın yaratmıştır:

Bunu Kur’an üzerinden de inceleyebiliriz ama kendi iç dünyamıza bakarak da buna cevap verebileceğimizi düşünüyorum.

Bizim içimizde, hayatımızı idame ettirmek için gerekli şeyleri yerine getirebilmek için bir nefis var. Bu nefis bizim yemek yeme, üreme, uyuma gibi arzularımızı körüklüyor. Bununla birlikte içimizde iyiyi isteyen bir iç ses var biz buna vicdan diyoruz. Bunun dışında bir de şeytan faktörü var bizi kötüye sevketmeye çalışan.

Şu haldeki insana baktığımızda, hem iyiye çeken hem de kötüye doğru çeken unsurlar olduğunu görüyoruz. Ama bence iyiye bir adım daha yakın bir şekilde başlıyoruz.

Zira biz iyilik yaptıkça, örneğin birine yardım ettikçe, daha huzurlu hisseden varlıklarız. Bu, inanmayanlar için de bu şekilde, çünkü Allah bizi bu fıtrat üzerine yarattı. (Rum,30).

Buna mukabil, nefsimizi aşırı doyurarak yaşadığımızda ise, içimizde huzursuzluk hissediyoruz. İnanan insanlar böyle hissediyor ama inanmayanlar da nefsini doyurdukça doyurdukça bir süre sonra bunun haz vermediğini, huzursuzluk verdiğini görüyor.

Örneğin, alkol, zina, kumar, uyuşturucu gibi davranışlara devam eden kişilerin sonunda daha mutlu, huzurlu olduğunu görmüyoruz.

Demek oluyor ki içimizde doğuştan biri iyi tanımı var ve biz bu iyiye yaklaştıkça daha mutlu ve iyi hissediyoruz.

Daha önce videosunu paylaştığım bir deneye göre, henüz konuşamayan çocuklar bile iyi ve kötü kavramlarını ayırt edebiliyor ve yüksek oranda iyi olanı tercih ediyor. (http://gokhanyilmaz.com/videolar/)

Bu da insanların doğuştan iyiye meyilli olarak yaratıldığını bize gösteren bilimsel bir örnek.

b-Allah merhametlidir: 

İnsanı yaratan Allah olduğu için insanın günaha ve hataya düşeceğini de biliyor. O nedenle Allah’ın bizden beklediği, tamamen günahsız olmamız değil. Günah işlemiş olsak bile yine Allah’a yöneliyor olmamız. Allah Kur’an’da yüzlerce kere merhametli, bağışlayan, affeden olduğunu bize tekrarlıyor.

Her surenin başında besmele ile bağışlayan ve esirgeyen sıfatlarının kullanılması, Allah’ın en öne çıkan sıfatlarının bu olduğunu bize vurguluyor.

Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç, muhakkak şeytana uyardınız. Nisa, 83

Dolayısıyla biz günaha girsek bile Allah merhametiyle bizi affetmeye hazır olduğunu söylüyor. Cezalandırma konusunda Allah’ın böyle istekli olduğunu görmüyoruz Kur’an’da. Cezalandırma konusundaki ifadeler, Allah’ın adil olmasından kaynaklı olarak vaadini yerine getireceği yönünde. Aşağıdaki ayet bunu net bir şekilde gösteriyor:

Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. En’am, 160

c-Allah’ın din ve peygamber göndererek insanları uyarmaktadır:

Allah insanları uyarmak için tüm kavimlere elçiler göndermiştir. Eğer bunu yapmıyor olsaydı ve kendimizi cehennemde bulsaydık ‘neden’ derdik. Ancak günümüzde vahiyden haberi olmayan biri olduğunu sanmıyorum. Allah zaten elçi göndermeden kimseye azap etmeyeceğini söylüyor Kur’an’da.

Eğer Allah kullarının cehenneme gitmesini istiyor olsaydı, neden bize elçiler gönderip doğru yola yönlenmemizi istesin ki. Bunu yapması bizim doğru yolu bulmamız ve O’na yönelerek kurtulmamız içindir.

Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. İsra, 15

(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya, 107

O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed’e apaçık âyetler indirendir. Şüphesiz Allah, size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Hadid, 9

d-Allah tevbe kapısını açık tutmaktadır:

İnsan her ne kadar günahkar olsa da Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul edeceğini birçok ayette belirtiyor. Aslında yanlışlar içinde olan bir insan, samimi bir kalple Allah’a yöneldiğinde çok kolay bir şekilde kurtulabilir.

Böyle bir kapıyı sürekli açık tutan Allah, insanların cehenneme gitmesini istiyor olamaz. Tam tersi gitmemesi için tüm imkanları oluşturmuş durumda.

İnsana düşen az bir azim göstermektir. Bu kadarını dahi yapmayan insanın cenneti haketmesi de mümkün olmaz.

Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Nisa, 106

Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Nisa, 27

Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, hâliniz nice olurdu? Nur, 10

Bundan daha fazla cennete meyilli yaratmak, ancak insanı doğrudan cennete koymakla olurdu. Allah bizi direkt olarak cennette de yaratmıyor. Peki bu Allah’ın yeterince merhametli olmadığını mı gösterir?

Göstermez, zira farklı dinamikler söz konusu. Allah’ın tek sıfatı (özelliği) merhamet olsaydı bu belki bu şekilde olurdu. Ancak Allah aynı zamanda adl, hakem, müntekim, kahhar isimlerine de sahip. Bu isimler, Allah’ın adaletle hükmetmesini ve herkese hakettiğinin karşılığını vermesini sağlıyor.

Bir kul ille de cezayı hakediyorsa Allah bunu ona veriyor.

 

Bu konu ile ilgili tamamlayıcı olması adına aşağıdaki yazıların da okunması faydalı olacaktır:

İmtihan (8): Allah imtihanı daha kolay yapsa olmaz mıydı?

İlahi Adalet (5): Allah kötülüklere/günahlara neden izin veriyor?

 

 

İmtihan dizisindeki tüm yazılar için tıkla

 

Gökhan

İmtihan Dizisinin Önceki ve Sonraki Yazıları<< İmtihan (6): İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? Çoğu insan cehennem için mi yaratıldı?İmtihan (8): Allah imtihanı daha kolay yapsa olmaz mıydı? >>