Ayetler

Bu sayfada, yazılar içinde incelediğim ayetlere referans vermek istedim. Bu sayede, şimdiye kadar hangi ayetleri inceleyerek, yazılarda yer verdim bunu takip edebilirim.

Ayetlere tıklayarak ilgili yazılara ulaşabilirsiniz.

1-Fatiha

2-Bakara

3-Ali İmran

4-Nisa

5-Maide

6-En'am

7-A'raf

8-Enfal

9-Tevbe

10-Yunus

11-Hud

Hud 107 Hud 11 Hud 113 Hud 115 Hud 118 Hud 119 Hud 15 Hud 17 Hud 24 Hud 30 Hud 7 Hud 84 Hud 85

12-Yusuf

13-Rad

Rad 1 Rad 13 Rad 22 Rad 26 Rad 27 Rad 3 Rad 8

14-İbrahim

15-Hicr

16-Nahl

17-İsra

18-Kehf

19-Meryem

20-Taha

21-Enbiya

22-Hac

23-Müminun

24-Nur

Nur 1 Nur 10 Nur 19 Nur 22 Nur 27 Nur 30 Nur 31 Nur 39 Nur 4 Nur 61

25-Furkan

26-Şuara

27-Neml

28-Kasas

29-Ankebut

30-Rum

Rum 21 Rum 28 Rum 30 Rum 41 Rum 42 Rum 6 Rum 7 Rum 8

31-Lokman

32-Secde

33-Ahzab

34-Sebe

35-Fatır

36-Yasin

37-Saffat

38-Sad

39-Zümer

40-Mümin

41-Fussilet

42-Şura

43-Zuhruf

44-Duhan

45-Casiye

46-Ahkaf

47-Muhammed

48-Fetih

49-Hucurat

50-Kaf

51-Zariyat

52-Tur

53-Necm

54-Kamer

55-Rahman

56-Vakıa

57-Hadid

59-Haşr

61-Saf

Saf 2 Saf 3 Saf 5

62-Cuma

64-Tegabun

67-Mülk

68-Kalem

69-Hakka

70-Mearic

72-Cin

74-Müddesir

76-İnsan

77-Mürselat

78-Nebe

79-Naziat

81-Tekvir

82-İnfitar

83-Mutaffifin

87-A'la

89-Fecr

91-Şems

92-Leyl

94-İnşirah

95-Tin

96-Alak

97-Kadir

99-Zilzal

103-Asr

Go to Top
Translate-Çevir »