Ayetler

Bu sayfada, yazılar içinde incelediğim ayetlere referans vermek istedim. Bu sayede, şimdiye kadar hangi ayetleri inceleyerek, yazılarda yer verdim bunu takip edebilirim.

Ayetlere tıklayarak ilgili yazılara ulaşabilirsiniz.

1-Fatiha

2-Bakara

Bakara 100  Bakara 111  Bakara 125  Bakara 13  Bakara 138  Bakara 153  Bakara 155  Bakara 156  Bakara 157  Bakara 164  Bakara 177  Bakara 195  Bakara 208  Bakara 212  Bakara 215  Bakara 217  Bakara 219  Bakara 221  Bakara 242  Bakara 243  Bakara 249  Bakara 254  Bakara 265  Bakara 266  Bakara 281  Bakara 284  Bakara 286  Bakara 30  Bakara 34  Bakara 35  Bakara 36  Bakara 37  Bakara 39  Bakara 45  Bakara 6  Bakara 7  Bakara 73  Bakara 81  Bakara 83  Bakara 88  Bakara 97 

3-Ali İmran

4-Nisa

Nisa 106  Nisa 112  Nisa 116  Nisa 128  Nisa 135  Nisa 145  Nisa 149  Nisa 155  Nisa 165  Nisa 25  Nisa 27  Nisa 36  Nisa 40  Nisa 48  Nisa 56  Nisa 58  Nisa 79  Nisa 82  Nisa 83  Nisa 86  Nisa 93  Nisa 94 

5-Maide

Maide 100  Maide 103  Maide 18  Maide 19  Maide 2  Maide 32  Maide 38  Maide 39  Maide 41  Maide 42  Maide 49  Maide 59  Maide 64  Maide 8  Maide 81 

6-En'am

En'am 1  En'am 101  En'am 111  En'am 116  En'am 124  En'am 125  En'am 126  En'am 130  En'am 141  En'am 151  En'am 160  En'am 164  En'am 165  En'am 27  En'am 28  En'am 32  En'am 34  En'am 37  En'am 48  En'am 50  En'am 80  En'am 98 

7-A'raf

A'raf  A'raf 10  A'raf 102  A'raf 128  A'raf 13  A'raf 137  A'raf 168  A'raf 169  A'raf 172  A'raf 179  A'raf 18  A'raf 184  A'raf 187  A'raf 189  A'raf 19  A'raf 199  A'raf 20  A'raf 201  A'raf 205  A'raf 31  A'raf 36  A'raf 40  A'raf 51  A'raf 52  A'raf 53  A'raf 57  A'raf 68  A'raf 85  A’raf 87 

8-Enfal

Enfal 22  Enfal 25  Enfal 28  Enfal 34  Enfal 46  Enfal 51  Enfal 66 

9-Tevbe

Tevbe 108  Tevbe 27  Tevbe 34  Tevbe 35  Tevbe 70  Tevbe 71  Tevbe 8  Tevbe 9 

10-Yunus

Yunus 100  Yunus 101  Yunus 107  Yunus 12  Yunus 16  Yunus 24  Yunus 3  Yunus 44  Yunus 45  Yunus 55  Yunus 60  Yunus 74  Yunus 99 

11-Hud

Hud 107  Hud 11  Hud 113  Hud 115  Hud 118  Hud 119  Hud 15  Hud 17  Hud 24  Hud 30  Hud 7  Hud 84  Hud 85 

12-Yusuf

Yusuf 103  Yusuf 105  Yusuf 21  Yusuf 33  Yusuf 38  Yusuf 40  Yusuf 68 

13-Rad

Rad 1  Rad 13  Rad 22  Rad 26  Rad 27  Rad 3  Rad 8 

14-İbrahim

15-Hicr

Hicr 16  Hicr 44  Hicr 47  Hicr 75 

16-Nahl

Nahl 101  Nahl 104  Nahl 105  Nahl 11  Nahl 110  Nahl 111  Nahl 12  Nahl 126  Nahl 17  Nahl 22  Nahl 29  Nahl 35  Nahl 38  Nahl 42  Nahl 44  Nahl 69  Nahl 75  Nahl 83  Nahl 90  Nahl 94  Nahl 96 

17-İsra

İsra 15  İsra 23  İsra 26  İsra 27  İsra 34  İsra 35  İsra 41  İsra 52  İsra 53  İsra 72  İsra 89 

18-Kehf

Kehf 103  Kehf 104  Kehf 105  Kehf 29  Kehf 7 

19-Meryem

20-Taha

Taha 115  Taha 117  Taha 120  Taha 121  Taha 122  Taha 74 

21-Enbiya

Enbiya 10  Enbiya 104  Enbiya 107  Enbiya 16  Enbiya 24  Enbiya 30  Enbiya 35  enbiya 47  Enbiya 67  Enbiya 85 

22-Hac

Hac 30  Hac 35  Hac 46 

23-Müminun

24-Nur

Nur 1  Nur 10  Nur 19  Nur 22  Nur 27  Nur 30  Nur 31  Nur 39  Nur 4  Nur 61 

25-Furkan

Furkan 13  Furkan 2  Furkan 43  Furkan 44  Furkan 50 

26-Şuara

Şuara 103  Şuara 121  Şuara 13  Şuara 132  Şuara 139  Şuara 152  Şuara 158  Şuara 174  Şuara 183  Şuara 190  Şuara 67  Şuara 8 

27-Neml

Neml 4  Neml 61  Neml 62  Neml 73 

28-Kasas

Kasas 50  Kasas 60  Kasas 77  Kasas 80 

29-Ankebut

Ankabut 63  Ankebut 2  Ankebut 20  Ankebut 3  Ankebut 43  Ankebut 46  Ankebut 59  Ankebut 64 

30-Rum

Rum 21  Rum 28  Rum 30  Rum 41  Rum 42  Rum 6  Rum 7  Rum 8 

31-Lokman

32-Secde

Secde 12  Secde 13  Secde 14  Secde 9 

33-Ahzab

34-Sebe

Sebe 28  Sebe 36 

35-Fatır

Fatır 15  Fatır 36  Fatır 37  Fatır 5  Fatır 8 

36-Yasin

Yasin 62  Yasin 65  Yasin 68  Yasin 78  Yasin 79 

37-Saffat

38-Sad

39-Zümer

Zümer 10  Zümer 42  Zümer 49  Zümer 53  Zümer 65  Zümer 70  Zumer 71  Zümer 72  Zümer 9 

40-Mümin

Mümin 21  Mümin 57  Mümin 58  Mümin 59  Mümin 61  Mümin 67  Mümin 76 

41-Fussilet

42-Şura

Şura 30  Şura 37  Şura 38  Şura 40  Şura 50  Şura40 

43-Zuhruf

Zuhruf 32  Zuhruf 44  Zuhruf 60  Zuhruf 70  Zuhruf 78 

44-Duhan

Duhan 38  Duhan 39  Duhan 49  Duhan 58 

45-Casiye

Casiye 13  Casiye 23  Casiye 26  Casiye 45 

46-Ahkaf

47-Muhammed

48-Fetih

49-Hucurat

50-Kaf

Kaf 16  Kaf 30 

51-Zariyat

52-Tur

53-Necm

Necm 28  Necm 32 

54-Kamer

Kamer 15  Kamer 17  Kamer 32  Kamer 49  Kamer15 

55-Rahman

Rahman 26  Rahman 27  Rahman 37  Rahman 8 

56-Vakıa

57-Hadid

Hadid 16  Hadid 17  Hadid 20  Hadid 22  Hadid 23  Hadid 26  Hadid 27  Hadid 9 

59-Haşr

61-Saf

Saf 2  Saf 3  Saf 5 

62-Cuma

64-Tegabun

67-Mülk

Mülk 10  Mülk 2  Mülk 3  Mülk 9 

68-Kalem

Kalem 10  Kalem 11  Kalem 12  Kalem 13  Kalem 4 

69-Hakka

70-Mearic

72-Cin

74-Müddesir

76-İnsan

İnsan 10  İnsan 3  İnsan 8  İnsan 9 

77-Mürselat

78-Nebe

Nebe 35  Nebe 40 

79-Naziat

81-Tekvir

82-İnfitar

83-Mutaffifin

87-A'la

89-Fecr

Fecr 15  Fecr 16  Fecr 24 

91-Şems

Şems 10  Şems 7  Şems 8  Şems 9 

92-Leyl

Leyl 15  Leyl 16  Leyl 5 

94-İnşirah

95-Tin

96-Alak

Alak 6  Alak 7 

97-Kadir

Kadir 1  Kadir 2  Kadir 3  Kadir 4  Kadir 5 

99-Zilzal

103-Asr

Go to Top