Bir insanı ateizme doğru sürükleyen birtakım hayat anlayışları mevcut. Bu yazı dizisinde, tipik bir ateist hayata nasıl bakar, 6 maddede bunları özetlemeye çalıştım.

Öncelikle şunu belirtmeliyim. Ateistleri hor gören biri değilimdir. Aksine ateist, dini daha iyi anlama noktasında inananı sorgulamaya iten önemli bir etken. Kimbilir hatta belki içlerinden birçoğu daha sonra inanabilir de.

Ateistlerin, inananları dogmatik bir inanca sahip olmakla itham ettiklerini görebilirsiniz. Kendileri ise, objektif düşünen, arınmış bir zihne sahip, cesur yürekli ve bilimi esas almış birey oldukları inancındadırlar.

Oysa, daha yakından baktığımızda, hayata belli bazı filtrelerin arkasından baktıklarını görebilirsiniz. Bu filtreleri çıkarmadan da gerçeği çarpık görmekten kurtulmaları maalesef zordur.

Her ne kadar, ateizmin bir inanç olmadığını, aksine bir inançsızlık olduğunu iddia etseler de, detayda, ateistlerin de inançsızlıkta kalabilmeleri için bazı şeylere inandıklarını görmeniz zor değil.

Bu inanışlar, her zaman dile getirilen şeyler olmayabilir. Bazıları içe işlemiş, o kişiyle özdeşleşmiş doğal bir bakış açısı da olabilir. Tıpkı balığın denizde olduğunu bilmemesi gibi.

Bazıları ise, sıradan bir mantığın ortalama bir akla söyleteceği şeyi kabul etmek yerine, en zor seçeneği onlara kabul ettiren müthiş bir zorlama da olabilir.

Gelin bu yazıda gözlemlediğim kadarıyla ve Kur’an’da tarif edildiği haliyle, ateistlerin evrene bakışındaki ortak unsurları biraz olsun resmedelim.

Tıpkı imanın şartları şeklinde belirtilen unsurlarda olduğu gibi, ateistlerin ortak bakış açılarını, imansızlığın şartları olarak vermeyi düşündüm. Zira ateist olmak gerçekten ciddi bir aksi iman gerektiriyor.

Not: Bu yazıda, Tanrının varlığı konusunda kısmen bazı temel argümanlara değinilse de, Tanrının varlığı veya ateizmin neden yanlış olduğu fikri savunulmayacaktır. Sadece tipik bir ateistin dünya algısı ifade edilecektir.

Ateizm nedenleri

 

İmansızlığın 6 şartını listeleyerek başlayalım. Üzerine tıklayarak ilgili yazıya gidebilirsiniz.

1- Kendine imanKendi kendine yeter olduğunu düşünme (kibirlenme)

2- Zanna imanGerçeklere dayalı değil, zanna dayalı düşünme

3- Dünyaya imanDünyanın sadece kendini tatmin için var olduğunu düşünme

4- Bilime imanBilginin tek kaynağının bilim olduğunu düşünme

5- Tesadüflere imanEvrenin ve yaşamın tesadüflere dayalı olduğunu düşünme

6- Akla imanBilinçsiz bir sürecin sonucu oluşan aklın güvenilir olduğunu düşünme

 

Başlıklar tek başına açıklayıcı olmayabilir o nedenle içeriklerine bakmanızı tavsiye ederim.

 

Selamlar

Gökhan

Ateizm Çelişkileri Dizisinin Önceki ve Sonraki Yazılarıİmansızlığın 6 şartı : (1) Kendine iman >>