İslam hak din mi?

Bir yaratıcının varlığına inandıktan sonra önünüzdeki yeni soru ‘bir din var mı’ oluyor. Birinci basamakta, tüm varlık aleminin nedenini sorgulayan insan, bunların hepsinin bir nedeni var bu da, kudreti sonsuz, iradeli, zeki, zaman ve mekandan bağımsız bir varlık olmalı sonucuna ulaşıyor.

Bu sonuca ulaşmak için tabii ki bir çok düşüncenin test edilmesi, bir çok iddianın cevaplanması, bir çok merhaleden geçilmesi gerekiyor. Bu yazıda, bu aşamaların geçildiğini ve bir yaratıcının varlığını kabul eden insanın neden bir din olduğuna ve Kur’an’ın Allah tarafından gönderilmiş olduğuna inanmasını kolaylaştırıcı bazı deliller ortaya koymak istiyorum. Tabii bu uzun bir yazı dizisi olacağından ilk olarak temel argümanları ve soruları yerleştirerek başlamak istiyorum.

Karşımızda Kur’an olarak nitelendirilen bir kitap olduğuna göre, önümüzde inanmamız için iki seçenek bulunuyor:

a) Kur’an bir yaratıcı varlık tarafından gönderilmiştir.

b) Kur’an bir insan veya insanlar tarafından oluşturulmuştur.

Başlangıç noktamızın şöyle olması gerektiğini düşünüyorum:

a) Kur’an Allah tarafından gönderilmiş bir metin ise nasıl özelliklere sahip olmasını bekleriz?

b) Bir insan tarafından oluşturulmuşsa nasıl özelliklere sahip olmasını bekleriz?

Bence Kur’an Allah tarafından gönderilmişse aşağıdaki bazı özelliklerin olmasını beklememiz makuldur. Şayet değilse bu özellikleri beklemeyiz veya bu özelliklerin gerçekleşme olasılığı inanmaya yetmeyecek kadar düşüktür.

Beklentimiz nasıl olur:

 1. 1-Kur’an’daki evrenle ilgili ifadeler, bilimsel verilerle çelişmemelidir. Çünkü evreni yaratan da, Kur’an’ı gönderen de Allah’sa bu ikisinin çelişmemesini bekleriz.
  1. Kur’an’da evrenle ilgili kesin anlam çıkarmaya yetecek söylemler var mı?
  2. Bu söylemler günümüzdeki bilimsel keşiflerle uyumlu mu?
 2. 2-Kur’an’da mantıksal bir çelişki bulunmamalıdır. Kur’an 23 yılında parça parça indirildiğinden ve o dönemde yazı olarak saklama imkanı sınırlı ya da hiç olmadığından, Kur’an eğer insan tarafından yazılmışsa, bazı ayetlerin mantıksal olarak birbiriyle çatışması olasıdır. Ancak Allah tarafından gönderilmişse birbiriyle çelişen ifadelerin bulunmamasını bekleriz.
  1. Kur’an’da bir anlam bütünlüğü var mı?
  2. Farkılı ayetlerde benzer konular hakkındaki ifadelerde çelişki var mı?
  3. Kur’an’da var olduğu iddia edilen çelişkilerin akli ve mantıki cevapları var mı?
 3. 3-Kur’an’da linguistik açıdan bir hata bulunmamalıdır. Kur’an Allah tarafından gönderilmişse, dilin kullanımı açısından bir hata olmamasını bekleriz.
  1. Kur’an’da nasıl bir dil ve edebiyat kullanlmıştır?
  2. Neden Arapça indirilmiştir?
  3. Gramer kuralları açısından Kur’an’da hata bulunuyor mu?
  4. Kur’an’da bulunduğu iddia edilen dilbilgisi hatalarının mantıklı açıklamaları var mı?
 4. 4-Kur’an’da, O’nu ileten kişinin psikososyal durumundan kaynaklı yansımalar bulunmamalıdır. Kur’an eğer bir insan tarafından yazılmışsa, o kişinin psikolojik durumu ve içinde bulunduğu ortamın etkilerinin sözlerine yansımasını bekleriz.
  1. Kur’an’da peygamberin hisleriyle (bir olaya bağlı olarak belirli insanları hedef alan öfke, kin, intikam gibi duygular) uyumlu seyreden bir iniş söz konusu mu?
  2. Tarihsel olarak, indirilen ayetler peygambere menfaat, yarar sağlayacak şekilde düzenlendiği söylenebilir mi?
 5. 5-Kur’an insanın vicdanı, iç dünyası, hayatı algılayışı ve doğasına aykırı olmamalıdır. Kur’an eğer Allah’tan geldiyse, insanın kavrayabileceği şekilde olmalı ve insan doğasıyla, vicdanıyla, ortalama ahlak anlayışı ile çelişmemesi beklenir.
  1. Kur’an’daki ayetler anlaşılır mı?
  2. Kur’an’da değişik anlamlara gelen ifadeler var mı?
  3. Kur’an’daki emir ve yasaklar, insanın vicdanı ile uyumlu mu?
  4. Kur’an’daki dünya ve ahiret anlayışı, insanın içinde duyduğu sonsuzluk arzuzu ile uyumlu mu?
  5. Kur’an’ın insandan bekledikleri uygulanabilir, yararlı ve hayatın akışı ile uyumlu mu?
 6. 6-Kur’an tarihsel verilerle çelişmemelidir. Kur’an Allah’tan gelmişse geçmiş yaşamlarla ilgili verilen bilgilerin gerçekle çelişmemesini bekleriz.
  1. Kur’an’da tarihsel bilgilere yer veriliyor mu?
  2. Kur’an’daki anlatımlar Tarih biliminin sonuçlarıyla zıtlık taşıyor mu?
 7. 7-Kur’anı bir kişi yazmışsa, buna benzer bir metin oluşturmanın zor olmaması beklenir ve hatta meydan okuma yapması beklenmez.
  1. Kur’an’da insanların benzeri bir metin yazamayacağına dair iddialar neden var?
  2. Benzeri bir metin getirmek gerçekten imkansız mı?
  3. Kur’an’nın yaratıcı tarafından korunduğuna ve değiştirilmediğine emin olabilir miyiz?
 8. 8-Kur’anı bir insan yazmışsa, içinde matematiksel olarak olasılığı düşük gizli uyumlar bulmayı beklemeyiz. (Kadın ve erkek kelimelerinin 23’er kere geçmesi ve ikisinin toplanının insandaki kromozom sayısına denk gelmesi gibi)
  1. Kur’an’da matematiksel olarak dikkat çeken, bilimle uyumlu ifadeler var mı?
  2. Bu ifadelerin Kur’an’da bulunmasını indiği tarihin bilgi düzeyi veya tesadüfle açıklayabilir miyiz?
 9. 9-Kur’an’ı bir insan yazmışsa (özellikle kitap okumayan bir kişi) edebi açıdan üstün bir metin olmasını beklemeyiz.
  1. Kur’an’ı Hz. Muhammed yazabilecek durumda mıydı?
  2. Tarihsel olarak Hz. Muhammed bu bilgilere sahip olabilir miydi?
  3. Hz. Muhammed peygamberliğinden önce nasıl bir insandı?
  4. Kur’an Hz. Muhammed’in uydurması veya hayal gücü olabilir mi?
  5. Kur’an başka kitaplardan esinlenerek oluşturulmuş bir metin olabilir mi?
 10. 10– Kur’an’ı yazılı bir metin olarak değil, sözlü bir metin olarak indirildiğinden ve sözlü konuşmada bir editörlük yapılması mümkün olmadığından, çok sayıda anlatım bozukluğu, akış bozukluğu, ahenksiz bir anlatım görmeyi bekleriz.
  1. Kur’an’da ahenkli ve zengin bir anlatım mevcut mu?
  2. Kur’an’daki dil standart arapçaya göre nasıl nitelikler taşıyor?
  3. Hiçbir yazı olmadan bu şekilde ifadeleri kendiliğinden türetip hatırda tutmak o devirde mümkün olabilir mi?

Evet.. Soruları sorduğumuza göre yavaş yavaş başlayabiliriz.

Yukarıdaki sorulara eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorum kısmında belirtin.

Sonra devam etmek ümidiyle.

Gökhan

İslam Hak Din mi? Dizisinin Önceki ve Sonraki Yazılarıİslam Hak Din mi? (2): Kuran’daki Bilimsel Deliller (1) >>