Kuran hak din mi

İslam hak din mi? Kuran’daki bilimsel deliller nelerdir? Kuranın Allah tarafından gönderildiğini nasıl anlarız? Kuranın Allah kelamı olduğuna dair nasıl emin olabiliriz? Kuran’da mucizeler var mıdır varsa bunlar nelerdir? İslamiyetin doğru din olduğunu nasıl bilebiliriz?

İslam hak din mi yazı dizisinin ikinci yazısı olarak Kuran bilimsel verilere uyumlu mu? alt yazı dizisine başlıyoruz. İçeriği gereği hem Kuran’ın hem de bilimsel konularla ilgili olacağından oldukça zor ve biraz da uzun bir süreç olacağa benziyor. İnşallah başarabilirim. Ama konuya geçmeden önce bazı tanımlamalar yapmam gerekiyor. Bu tanımlamalar bundan sonraki yazıların kurallarını belirleyecek.

Neden böyle bir çalışma yapıyorum?

Kuran’da 6236 adet ayet mevcut. Bu ayetlerin anlattığı pek çok şey var. Bu kadar ayet içinde acaba bilimle ilgili ayetler var mı? Varsa bunlar günümüz biliminin söyledikleri ile ne derece uyumlu? Bunları anlamak üzere bir yolculuğa çıktık.

Kimileri diyebilir ki bu araştırmaya ne gerek var zaten inanıyoruz ya da bu önceden araştırılmış bir konu tekrar incelemeye ne gerek var. Evet belki inanıyoruz ama araştırmak inanmamıza engel değil, aksine inancımızı güçlendirecek bir şey. Eğer Kuran’ın Allah’tan geldiğine eminsek, bulacaklarımız bunu tasdik edecek ve imanımız artacaktır.

Buradaki amacımız Kuran’ı yanlışlama gayreti içine girmek değil, bilakis inandığımız dini daha yakından tanımak, bilmek.  Ayrıca, bir şeyin önceden araştırılmış olması bizim araştırmamıza engel değil. Birincisi, kendi incelememize tabi tutmamız bizim bilgimizi artırır. İkincisi, daha derli toplu ve anlaşılır bir halde sunabilmemize olanak sağlar. Üçüncüsü  bu konuda detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlara fayda sağlamış oluruz.

Kur’an Bilimsel Bir Kitap mı?

Öncelikle şunu belirtmek gerek. Kur’an kesinlikle bir bilim kitabı değil. Yani, bilimsel süreçleri izah eden, evrendeki yasaları açıklayan, onlara ulaşmanın formüllerini veren veya ispat eden bir metin değil.

Zaten Kur’an’ın böyle bir metin olmak gibi bir amaç taşıması anlamlı olmazdı. Onun yerine Kur’an, konuları itibariyle insanın ihtiyaç duyacağı hususlara dengeli bir şekilde değiniyor. Bu da, Kuran’ın insanın hem kalben hem de aklen tatmin olmasını sağlayan; hem de insana yol gösteren, onu aydınlatan bir metin olmasını sağlıyor.

Eğer, Kur’an bilim ağırlıklı ve her şeyi içeren bir metin olsaydı ciltler dolusu olurdu ve bunun makul olmadığını söylerdik. Oysa Kur’an’ın makul bir kalınlıkta olduğunu söylemek mümkün.

Kur’an ve Bilim İlişkisi

Kur’an’ın bilim kitabı olmadığını söylemekle, bilimle hiç ilgisi olmayan bir kitap olduğunu söylemek arasında fark var. Kur’an, bilimsel sonuçlara işaret eden, değinen bir kitap. Bir başka deyişle, bilimsel konular üzerinde insanın düşünmesini teşvik eden, bilime yönelten bir kitap.

Bu konuda Dr. Zakir Naik‘in tanımlamasını beğeniyorum ‘Quran is not a book of science, it’s a book of signs

Buna mukabil, bir kesim insan, Kur’an’daki bilimle ilişkilendirilen ayetlerin, aslında bilimsel verilerle ilgisinin kurulamayacağını, bunların sadece yorumdan ibaret olduğunu söylüyor. Yani, ‘aslında ortada kesin hüküm belirtmeye yetecek bir ayet yok, insanlar zorlama yorumlarla buna ulaşıyor’ iddiasındalar.

Buna benzer diğer bir yorum, bilimsel keşifler oluştukça, insanların Kur’an ayetlerini yorumlayışının değişmesi ve ayet meallerinin bilimsel verilere uyumlu hale getirilmesi şeklinde.

Bu tür iddiaları, bilimsel konularla ilgili Kur’an ayetlerini teker teker incelerken ele almaya çalışacağım. Ancak öncelikli olarak burada, tüm argümanları ve bu yazıda kullanacağım yaklaşım metodunun ne olacağını belirtmeliyim.

Argümanlar

Kur’an ve bilim ilişkisi ile ilgili aşağıdaki iddialarda bulunabiliriz. Bunların hepsinin aynı anda doğru olması mümkün değil. Hangisinin doğru olduğunu belirleyebilmek ve aklen emin olarak İslamın hak din olduğunu söyleyebilmek için tüm iddiaları değerlendiriyor olmalıyız.

Kendimiz emin isek bile tereddütte olan insanlara veya ateistlere anlatmak üzere biliyor olmamızda fayda var.

Argümanlarımız şöyle:

1-Kur’an’da, bilimle ilgili bir ifade bulunmamaktadır.

2-Kur’an’daki bilimle ilgili ifadeler, metinden çıkmamakta olup, müslümanların zorlama yorumları sonucu oluşmuştur.

3-Kur’an’daki bilimsel çıkarımlar, sonradan yapılan bilimsel keşiflere uyumlu hale getirilerek oluşturulmuştur.

4-Kur’an’daki (bazı) bilimsel çıkarımlar kesinleşmiş bilimsel verilere aykırıdır.

5-Kur’an’da bilimle uyuşan ifadeler vardır ancak bunların gerçekle uyuşması tesadüfidir.

6-Kur’an’daki bilimsel ifadeler, daha önceki medeniyetlerin keşiflerinden ve/veya diğer kutsal kitaplardan alıntı yapılarak oluşturulmuştur.

7-Kur’an’daki ayetler tesadüf olamayacak derecede kesinleşmiş bilimsel verilerle uyumludur. Bu da ancak Kur’an’ın Allah tarafından gönderilmiş olması ile en iyi açıklanır.

Eğer yukarıdaki ilk 6 iddianın gerçek dışılığını gösterebilirsek, en iyi açıklama olarak 7. iddia ortada kalacaktır. Benim yazım 7. iddia üzerinden ilerleyecek, ancak bu şekilde ilerlerken yazılarda diğer iddiaların da yanlışlığı ortaya çıkmış olacak inşallah.

Mantıksal Kurallar

Yazıları yazmadan önce hangi mantık kuralları içinde bir yaklaşım uygulamamız gerektiğini de belirtmem gerek. Çünkü kimi zaman hatalı mantık nedeniyle yanlışlara düşülebiliyor. Bu mantıksal sınırlar herkes tarafından kabul edilebilir olduğundan, bunlara uyularak yapılan açıklamaların ikna edici olacağına inanıyorum.

Kuran’daki bilimsel deliller yazı dizisini aşağıdaki tanımlamalar üzerinden yazmayı planlıyorum:

  1. Ayetlerde geçen bir ifadenin bilimle ilgili olabilmesi için, evrendeki tanımladığımız olaylara, yasalara ilişkin bir durum belirtmelidir. Örneğin, jeoloji, astronomi, fizik vb. bir bilim dalının alanına girmelidir.
  1. Ayetlerdeki ifade bir sonuç çıkarmaya yetecek derecede açık olmalıdır. Ayetin metninden (çevirisinden veya orijinal metinden) anlaşılan ifade bilimsel bir anlam içermelidir.
  1. Ayetin bilimsel verilere aykırılığının iddia edilebilmesi için, ayetin farklı yorumlanamayacak şekilde bilimle çelişmesi gerekir. Örneğin, güneş dünyanın etrafında döner gibi bir ifade açıkça ve değişmez bir biçimde bilimle çelişkili olur.
  1. Ayetle ilişkilendirilen bilimsel veri, kesinleşmiş, yasalaşmış veya hemen hemen tüm bilim insanlarınca kabul edilmiş bir hüküm olmalıdır. Örneğin, paralel evrenler gibi ispatlanmamış bir iddia üzerine ayetin bilime aykırılığı değerlendirilemez.
  1. Bilimsel verilere işaret eden ayetlerin toplam sayısı ve içerikleri, tesadüfle veya o dönemin bilim düzeyiyle açıklanamayacak kadar fazla ve gelişmiş olmalıdır. Örneğin yağmur gökten yağar gibi bir ifade bilimsel delil olarak kabul edilmeyecek kadar basit bir gözlemdir.

Ayetlerin Bilimsel Delil Olma Kabiliyeti

Kuran’da bilimle ilgili olabilecek çok sayıda ayet var. Bu ayetlerin, Kuran’ın gerçekten yaratıcı tarafından gönderildiğine delil olma kabiliyetini değerlendirmek üzere bir ölçek oluşturdum.

Bilimle ilgili olabilecek ayetleri bu ölçek vasıtasıyla değerlendirmeye gayret edeceğim. Bu sayede objektif bir değerlendirme kriteri altında ayetin bilimsel delil olma kabiliyetini ölçebileceğiz.  Böylelikle, ortaya çıkan sonuca göre Kuran bir insan tarafından yazılmış olabilir mi bu sorunun cevabı da kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Aşağıdaki ölçeğe göre, değerlendirilen ayet, A, B, C ve D alanlarından 1, 3 ve 5 notlarından durumuna göre uyan bir notu alacak ve toplamdaki notu değerlendirme sonucunu belirleyecek.

 

Örneğin ayet, A için 5, B için 3, C ve D için yine 5 puan almışsa toplam puanı 18 olarak çok güçlü delil sınıfında kabul edilecektir. Bu sonuçları aşağıdaki tablo yardımıyla sınıflandırabiliriz. Eşit değerler bir alt gruba dahil edilir. Örneğin 10 Önemli delil, 15 Güçlü delil olarak anlaşılmalıdır.

 

Neden bu kadar analitik yaklaşıyorum da herkesin yaptığı gibi sade bir şekilde ayetleri vermiyorum. Nedeni yukarıda sıraladığım argümanlar içinde gizli. Eğer ben bu denli titiz bir çalışma yürütmezsem bu argümanlarda olduğu gibi çeşitli ateist iddialara tam cevap vermiş olmam.

Yani, ayetten aslında bu yorum çıkmıyor gibi ya da aslında ayetten çıkan bilimsel durum gerçeği yansıtmıyor gibi iddialara net cevap bulmak için bu şekilde sistematik yaklaşmak durumundayım.

Bir sonraki yazıda bilimsel ayetlerle Kuran’ı ilişkilendirerek devam etmek üzere.

 

selamlar

Gökhan

İslam Hak Din mi? Dizisinin Önceki ve Sonraki Yazıları<< İslam Hak Din mi? (1): Kur’an’ı Allah’ın gönderdiğini nasıl anlarız?