Günlük hayatta birçok insan, özellikle birçok kadın, kadının dindeki yeri ile ilgili meseleler nedeniyle dinden uzaklaşıyor.

Aklına yatmayan hususlar, hatalı Kur’an çevirileri, uydurulmuş hadisler ve birçok hurafe nedeniyle islamın kadını ikinci plana iten bir din olduğuna kanaatine varılabiliyor. Daha da kötüsü, bu gibi nedenlerle dinden tamamen çıkan insanlar mevcut.

Bu yeni yazı dizisinde, en çok merak edilen soruları 10 başlık altında toplayıp, bunları incelemeye çalışacağım inşallah.

Meseleleri her zaman önem sırasına göre ele almak gerektiğine inanırım. Bu sitedeki yazılarımı da bu sıraya uygun olacak şekilde yazmaya gayret ediyorum. (Bkz. İnanç Piramidi) Ancak bu konuyu, imana olan etkisi nedeniye biraz daha öne almak istedim.

Her zaman olduğu gibi konuyu ele alırken bu alanda en çok merak edilen ve tartışılan soruları sorarak işe başlamak istiyorum.

Sorular

1. Erkek kendisine itaat etmiyor diye eşini dövebilir mi?

2. Kadının şahitliği erkeğe göre daha mı kıymetsiz?

3. Kadın miras konusunda haksızlığa mı uğratılıyor?

4. Kadın erkeğin leğen kemiğinden mi yaratıldı?

5. Erkek kadını cariye olarak kullanabilir mi? Kur’an’da cariyelik nasıl ele alınıyor?

6. Kadının boşanma konusundaki hakları erkeğe göre daha mı az?

7. Kadının örtünmesi Kur’an’da nasıl geçiyor? Kadın erkekler kendini tutamadığı için mi örtünmek zorunda?

8. Cennette huriler sadece erkekler için (cinsel ilişkiye girebilecekleri) bir hediye olarak mı sunuluyor?

9. İslamda erkek çok eşli olabilir mi? Kadın neden olamıyor?

10. İslamda kadın ikinci planda mı? İslam erkek egemen bir din mi?

Kadın meselesinde elbette daha çok sorulabilir ancak ben yukarıdaki en temel soruları ele almayı uygun gördüm. Siz de yorumlarınızla bunların dışında kalan, merak ettiğiniz diğer konuları gündeme getirebilirsiniz.

Zaman buldukça buradaki sorulara sırasıyla cevap verebilmek ümidiyle.

Bu diziden evvel Kur’an’ın Gerçekten Yaratıcı tarafından gönderildiğini nasıl anlarız? başkıklı seriyi tamamlama niyetim var. Bunu da ayrıca belirtmek isterim.

Görüşmek üzere,

Gökhan