Kainat Hz. Muhammed için mi yaratıldı?

Soru & CevapCategory: Kulluk ve İbadetKainat Hz. Muhammed için mi yaratıldı?
Mirac asked 1 sene ago

Merhaba sorum şu=Allah,Hz.peygamberimiz s.a.v.’ı yaratmasaydı biz de olmayacaktık,peki Allah kendi yaratıp kendi peygamberlik verdiği birine neden böyle söylüyor?zaten bu dini yayacağını vs. Allah kendisi yazıyor kaderine,peki neden böyle diyor?

1 Answers
Gökhan Yılmaz Staff answered 1 sene ago

Merhaba, esasında Kur’an’da bu şekilde bir ayet yok, bahsettiğin husus hadis literatüründe olan bir şey lakin bu hadisin sahih olup olmadığı tartışmalı. Bu hadis, halk arasında “levlake levlak lema halaktul eflak” hadisi olarak bilinir.  Muhtemelen israiliyattan gelen ve insandan insana geçen bir yanlış aktarım. Bu hadis birçok Kur’an ayeti ile çeliştiğinden sahih görülmez.Örnek olarak aşağıdaki ayetlere göz atabilirsin:
(Peygamberimize hitaben) De ki: “Ben de sizin gibi bir insanım.” (18-Kehf-110)
(insanlara hitaben) Şöyle deyin: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, onun torunlarına indirilene, Mûsa’ya ve İsa’ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O’na teslim olanlarız. (2-Bakara-136)
“Biz Allah’ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.” dediler. (2-Bakara-285)
O Allah’tır ki, yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı. (2-Bakara-29)
Ayetlere baktığımızda görüyoruz ki, peygamberimiz de bizim gibi bir insan ve Allah O’nu diğer peygamberlerden ayrı tutmamamız gerektiğini tembihliyor bize. Zaten eğer her şey peygamberimiz var diye yaratılmış olsaydı, bu kadar önemli bir husus Kur’an’da mutlaka yer alırdı.
Peygamberimiz elbette bizim için çok değerli, müstesna bir yere sahip lakin onu yüceltme adına bir şeyler söyleyeyim derken tamamen yanlış bir yola sapmamalıyız. Bunlar bozulan Hristiyanlıkta var olan Mesih’e ait söylenen sözler iken zamanla İslamiyet içindeki geleneklere eklenmiştir. Neyin gerçek, neyin uydurma olduğu konusunda hassas olup, din adına her duyduğumuza inanmamamız gerek.
Selamlar,

Go to Top